labhok logo
Chính sách thanh toán
Sau khi khách hàng điền các thông tin để đặt hàng, khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau:
1. Thanh toán bằng Ví Momo
Sau khi điền thông tin đặt hàng và lựa chọn là “Thanh toán bằng Ví Momo” thì ở bước tiếp theo, màn hình của khách hàng sẽ được tự động chuyển sang trang thanh toán do phía Momo cung cấp. Sau đó khách hàng tiếp tục mở ứng dụng Momo trên điện thoại để thực hiện các bước thanh toán cho giao dịch như hướng dẫn trên màn hình. Sau khi thanh toán thành công, khách hàng sẽ nhận được email xác nhận khoản tiền đã thanh toán.
2. Thanh toán bằng thẻ ATM
Sau khi điền thông tin đặt hàng và lựa chọn là “Thanh toán bằng thẻ ATM” thì ở bước tiếp theo, màn hình của khách hàng sẽ được tự động chuyển sang trang thanh toán do phía Momo cung cấp. Sau đó khách hàng tiếp tục điền thông tin thẻ và tiến hành tiếp các bước thanh toán tiếp theo cho giao dịch. Sau khi thanh toán thành công, khách hàng sẽ nhận được email xác nhận khoản tiền đã thanh toán.
3. Thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế Visa/Master/JCB
Sau khi điền thông tin đặt hàng và lựa chọn là “Thanh toán bằng thẻ Visa/Master/JCB” thì ở bước tiếp theo, màn hình của khách hàng sẽ được tự động chuyển sang trang thanh toán do Momo cung cấp. Sau đó khách hàng tiếp tục điền thông tin thẻ và tiến hành tiếp các bước thanh toán tiếp theo cho giao dịch. Sau khi thanh toán thành công, khách hàng sẽ nhận được email xác nhận khoản tiền đã thanh toán.
4. Thanh toán bằng chuyển khoản
Sau khi điền thông tin đặt hàng và lựa chọn là “Thanh toán bằng chuyển khoản” thì ở bước tiếp theo, màn hình của khách hàng sẽ được tự động chuyển sang thông báo đặt hàng thành công. Sau đó khách hàng vui lòng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi theo thông tin sau để hoàn tất việc thanh toán. Sau khi chuyển khoản, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận khoản tiền đã thanh toán cho quý khách.
Tên tài khoản: Công ty TNHH Labhok
Số tài khoản: 1035199500
Tên ngân hàng: Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Thành Công, Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: Họ tên_số điện thoại
5. Thanh toán bằng VNPAY
Sau khi điền thông tin đặt hàng và lựa chọn là “Thanh toán bằng VNPAY” thì ở bước tiếp theo, màn hình của khách hàng sẽ được tự động chuyển sang trang thanh toán do phía VNPAY cung cấp. Chi tiết hướng dẫn thanh toán vui lòng truy cập tại: https://go.labhok.com/thanhtoanvnpay
labhok