labhok logo
Câu hỏi thường gặp

Đăng nhập

Tôi quên ID và không thể đăng nhập

labhok labhok

Tại lần đăng nhập đầu tiên, người dùng có thể tạo tên đăng nhập riêng của mình. Như vậy người dùng sẽ có 3 cách để đăng nhập:
- Đăng nhập bằng ID tài khoản do LabHok cung cấp;
- Đăng nhập bằng email khi đăng ký tài khoản;
- Đăng nhập bằng tên đăng nhập riêng.

Trường hợp người dùng quên ID thì thể dùng 2 cách còn lại để đăng nhập.

Ngoài ra, người dùng có thể liên hệ với Admin của trường (với học sinh, giáo viên) hoặc với bộ phận CSKH của LabHok để yêu cầu cấp lại tài khoản.


Tôi quên mật khẩu và không thể đăng nhập

labhok labhok

Với tất cả các loại tài khoản đều có thể sử dụng tài khoản email đã đăng ký để lấy lại mật khẩu. Ngoài ra:
- Với học sinh: liên hệ giáo viên chủ nhiệm hoặc Admin của trường để yêu cầu cấp lại mật khẩu;
- Với giáo viên: liên hệ với Admin của trường để yêu cầu cấp lại mật khẩu;
- Với Admin của trường (School Admin): liên hệ với bộ phận CSKH của LabHok để yêu cầu cấp lại mật khẩu.

Tôi muốn đăng ký tài khoản mới

labhok labhok

Chúng tôi tiếp nhận thông tin đăng ký tài khoản mới cho giáo viên và nhà trường. Tài khoản học sinh sẽ được tạo theo danh sách mà giáo viên và nhà trường cung cấp cho LabHok.

Để đăng ký, vui lòng thực hiện theo 2 cách:
- Liên hệ trực tiếp với LabHok qua:
+ Hotline: (+84) 397-589-890
+ Email: support@labhok.com

- Đăng ký qua trang web: https://go.labhok.com  

Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ tới bạn.

Tài khoản

Tôi muốn thay đổi thông tin cá nhân (giới tính, môn học,...)

labhok labhok

Thông tin về lớp học, môn học,... được quản lý bởi nhà trường. Giáo viên và học sinh có thể gửi yêu cầu hoặc liên hệ với bộ phận Admin của trường để thay đổi các thông tin.

Tôi muốn đổi mật khẩu

labhok labhok

- Với phiên bản web: Sau khi đăng nhập vào tài khoản:

+ Lựa chọn vào tên hiển thị ở góc phải phía trên màn hình;

+ Tại đó lựa chọn "Đổi mật khẩu" và tiến hành nhập thông tin mà hệ thống yêu cầu;

+ Tiến hành lưu lại và kết thúc.


- Với phiên bản mobile:

+ Lựa chọn vào biểu tượng "Tài khoản";

+ Lựa chọn "Đổi mật khẩu", tiến hành đổi mật khẩu mới.

Tôi muốn đổi tài khoản của tôi từ giáo viên chủ nhiệm thành giáo viên bộ môn

labhok labhok

Thông tin về quản lý lớp của giáo viên được quản lý bởi Admin nhà trường (School Admin). Để thay đổi thông tin này, vui lòng liên hệ với School Admin để yêu cầu.

Tôi là giáo viên và đang giảng dạy 2 môn, tôi có thể quản lý cả 2 môn đó trong cùng 1 tài khoản được không

labhok labhok

Tài khoản của giáo viên chứa đầy đủ thông tin về lớp chủ nhiệm, các lớp bộ môn và môn giảng dạy. Với trường hợp giáo viên dạy nhiều môn học, giáo viên chỉ cần một tài khoản duy nhất.

Tôi muốn đặt lại mật khẩu cho học sinh

labhok labhok

Để đặt lại mật khẩu cho học sinh, xin mời thực hiện các thao tác sau:
- Lựa chọn lớp học mà học sinh đang theo học;
- Lựa chọn vào tên học sinh muốn đặt lại mật khẩu;
- Lựa chọn "Đặt lại mật khẩu" và chọn "Đồng ý";
- Gửi mật khẩu mới cho học sinh.
Lưu ý: Chỉ có giáo viên chủ nhiệm mới đặt lại được mật khẩu cho học sinh.

Cài đặt phần mềm

Tôi muốn tải ứng dụng nhưng tôi không biết cách nào để tìm ra nó

labhok labhok

Người dùng có thể tìm kiếm và tải xuống ứng dụng LabHok thông qua App Store (iOS) hoặc CH Play (Android):
- iOS: https://apple.co/2NFC18v
- Android: https://bit.ly/2BnUJPp

Tôi muốn tải xuống tài liệu hướng dẫn sử dụng nhưng tôi không biết làm sao để tìm ra nó

labhok labhok

Xin mời tải xuống Tài liệu hướng dẫn tại đường link http://bit.ly/Labhok-huong-dan-su-dung hoặc;

Tham gia vào fanpage https://www.facebook.com/colorthefuture để cập nhật thông tin mới nhất từ LabHok.

Báo cáo và kết quả

Làm thể nào để tôi xuất báo cáo kết quả?

labhok labhok

- Để xuất báo cáo về kết quả của 1 học sinh:
+ Tại danh sách học sinh của lớp, lựa chọn vào tên học sinh;
+ Lựa chọn xuất báo cáo, chọn môn học và thời gian để xuất báo cáo về học sinh đó.

- Ngoài ra cũng có thể xuất báo cáo về bài kiểm tra bằng cách:
+ Chọn bài kiểm tra (đã công bố điểm) và chọn xuất báo cáo.
Lưu ý: Báo cáo này sẽ bao gồm điểm của cả lớp về bài kiểm tra đó.

Làm thế nào để tôi xem báo cáo kết quả về một bài kiểm tra?

labhok labhok

Giáo viên có thể xuất báo cáo về bài kiểm tra bằng cách lựa chọn vào bài kiểm tra (đã công bố điểm) và lựa chọn xuất báo cáo.
Báo cáo này sẽ bao gồm điểm của cả lớp về bài kiểm tra đó.

Làm thể nào để tôi gửi báo cáo cho người khác? (BGH, GVCN, Phụ huynh)?

labhok labhok

Khi xuất báo cáo, phía góc trên sẽ xuất hiện một đường dẫn;
Lựa chọn "sao chép" và gửi đường dẫn đến người muốn chia sẻ.
Bất kì ai có đường dẫn đều có thể xem được báo cáo.

Làm thế nào tôi xem được kết quả?

labhok labhok

Tại danh sách đề kiểm tra, lựa chọn vào bài kiểm tra muốn xem;

Chọn "Xem chi tiết" để xem lại bài đã làm.

Tạo đề và gửi đề

Làm thế nào để nhúng đề?

labhok labhok

Tham khảo cách làm ở đường dẫn sau:

https://www.youtube.com/watch?v=Ks_wSJgA1QI&t=1s

Làm thế nào để tôi có thể chỉnh sửa đề sao chép?

labhok labhok

Sau khi sao chép, màn hình sẽ di chuyển đến Giao diện chỉnh sửa và giáo viên có thể chỉnh sửa trực tiếp tại đó.

Làm sao có thể xem lại đề sau khi đã gửi đi?

labhok labhok

Trong danh mục "Đề đã gửi", lựa chọn vào đề muốn xem.
Màn hình sẽ hiển thị ra đề đã tạo và các thông tin cài đặt liên quan đến đề đó.

Có lỗi xảy ra khi tạo đề

labhok labhok

Đề luôn được lưu trữ tự động. Bởi vậy khi gặp sự cố, hãy tìm kiếm lại đề trong danh mục "Đề nháp".

Làm thế nào tôi có thể nhúng đề với những ký tự và công thức đặc biệt?

labhok labhok

Với chức năng nhúng đề "Tạo đề từ tài liệu có sẵn", các vấn đề liên quan đến ký tự đặc biệt, công thức đề được giải quyết.

Làm thế nào tôi có thể gửi đề cho nhiều lớp cùng lúc?

labhok labhok

Sau khi gửi đề đi, chọn "Gửi cho lớp khác", hệ thống sẽ quay lại màn hình cài đặt gửi.
Tại đây giáo viên lựa chọn lớp muốn gửi tiếp theo. Thao tác tương tự nếu muốn gửi cho nhiều lớp hơn.

Tôi có bị mất dữ liệu nếu đăng xuất khi đang tạo đề không?

labhok labhok

Đề luôn được lưu trữ tự động. Để tìm kiếm đề đang tạo, hãy tìm kiếm lại đề trong danh mục "Đề nháp".

Tôi có thể tạo câu hỏi nhiều đáp án không?

labhok labhok

Các câu hỏi trắc nghiệm có thể chọn nhiều đáp án. Hãy tích chọn vào các đáp án đúng khi tạo câu hỏi. Học sinh sẽ được tính điểm khi chọn đủ các đáp án đúng.

Tôi có thể nhúng đề với định dạng file thế nào?

labhok labhok

Hệ thống LabHok chấp nhận file đề với các định dạng word, pdf với số lượng trang tối đa 10 trang và dung lượng tối đa 4MB.

Làm sao để tôi có thể chia sẻ đề cho đồng nghiệp?

labhok labhok

Trên hệ thống LabHok, đề đã gửi sẽ tự động được chia sẻ với các giáo viên trong trường, tạo thành kho đề chung của trường.

Tôi có thể chia sẻ đề cho trường học khác không?

labhok labhok

Hệ thống LabHok chỉ cho phép chia sẻ tài liệu trong trường. Việc chia sẻ đề tới trường khác là không thể.

Có giới hạn số bài kiểm tra gửi đi trong một khoảng thời gian không?

labhok labhok

Hệ thống hiện tại không giới hạn số đề gửi đi.

Có giới hạn số học sinh có thể làm bài cùng lúc không?

labhok labhok

Hệ thống của LabHok có server rất mạnh, có thể đáp ứng lượng truy cập đồng thời rất lớn.

Tôi đã thoát khi đang tạo đề. Đề đó có được lưu không?

labhok labhok

Đề luôn được lưu trữ tự động. Để tìm kiếm đề đang tạo, hãy tìm kiếm lại đề trong danh mục "Đề nháp".

Làm thế nào để tôi có thể chỉnh sửa đề sao chép?

labhok labhok

Sau khi sao chép, màn hình sẽ di chuyển đến Giao diện chỉnh sửa và giáo viên có thể chỉnh sửa trực tiếp tại đó.

Làm thế nào để tôi có thể chỉnh sửa đề thi?

labhok labhok

- Không thể chỉnh sửa đề thi đã được gửi.
- Đối với đề thi trong mục "Đề nháp": Ấn chuột vào "Chỉnh sửa đề" và thực hiện thao tác chỉnh sửa.

Làm thế nào để cài đặt điểm cho câu hỏi?

labhok labhok

Khi tạo đề, có 2 cách cài đặt điểm cho câu hỏi:
+ Cách 1 - Chia điểm tự động: hệ thống tự động cho điểm dựa vào số lượng câu hỏi trong bài kiểm tra.
+ Cách 2 - Cho điểm riêng: Giáo viên tự cài đặt điểm cho câu hỏi.

Làm thế nào để tạo đề tự động bằng tính năng Auto Import?

labhok labhok

Tham khảo cách làm ở đường dẫn sau:

https://www.youtube.com/watch?v=WjuGzQ7CoLU

Làm thế nào để gia hạn thời gian làm bài cho học sinh?

labhok labhok

Để gia hạn thời gian làm bài cho học sinh, xin mời thực hiện các thao tác sau:

- Di chuyển chuột đến mục Thư viện đề bài ở thanh công cụ bên trái màn hình;

- Ở phần Đề đã gửi, chọn Đề kiểm tra muốn gia hạn;

- Chọn "Xem chi tiết" ở góc phải màn hình;

- Click chuột vào tên học sinh muốn gia hạn thời gian làm bài;

- Chọn "Gia hạn bài kiểm tra";

- Tại đây, nhập vào Thời gian nộp bài mới.

Để hệ thống nhận dạng đề một cách chính xác nhất, tôi cần làm đề theo format như thế nào?

labhok labhok

Quy định cho file Tạo đề tự động:
- Câu hỏi phải bắt đầu bằng một trong các chữ "Câu"/"Câu hỏi"/"Question"
(Nếu không, câu hỏi đó sẽ được gắn vào nội dung đáp án D của câu hỏi trước.)
- Một câu hỏi chỉ được chứa 4 đáp án, và đáp án phải bắt đầu bằng "A. "/"B. "/"C. "/"D. "
(Các đáp án E, F, G,... sẽ bị bỏ đi)
- Đáp án đúng phải được gạch chân chữ cái đầu (A, B, C hoặc D)
(Nếu không, câu hỏi sẽ vẫn được nhận diện đủ đáp án, nhưng sẽ không có đáp án đúng)
- Hệ thống hỗ trợ nhận diện ảnh trong câu hỏi và đáp án
- Hệ thống hỗ trợ nhận diện bảng trong câu hỏi và đáp án
- Hệ thống hỗ trợ nhận diện công thức toán, lý, hóa trong câu hỏi và đáp án
- Hệ thống hỗ trợ câu hỏi nhóm (phải đóng trong cặp ngoặc "(((" và ")))"

Ví dụ:
Câu 1: Số nguyên tử hiđro trong phân tử glyxin là
A. 6
B. 5
C. 4
D. 7

Làm bài kiểm tra

Làm sao để xem kết quả?

labhok labhok

Học sinh có thể xem kết quả cá nhân đối với một bài kiểm tra bằng cách:
+ Vào danh sách các bài kiểm tra "Đã kết thúc";
+ Chọn bài kiểm tra và ấn nút "Xem chi tiết".

Khi nào tôi có thể nhận được thông báo về bài kiểm tra?

labhok labhok

Sau khi giáo viên gửi đề và trước giờ làm bài, học sinh sẽ nhận được thông báo về bài kiểm tra.

Làm sao để làm lại bài đã gửi đi?

labhok labhok

Bài kiểm tra đã nộp sẽ không thể làm lại. Học sinh lưu ý kiểm tra bài làm cẩn thận trước khi nộp.

Hệ thống

Môi trường được khuyến nghị để sử dụng dịch vụ này là gì?

labhok labhok

Với phiên bản mobile, LabHok hoạt động tốt trên cả iOS và Android.

Với phiên bản web, LabHok hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Chrome.

Thi Thử

Tôi muốn đăng ký tài khoản thi thử LabHok

labhok labhok

Nếu bạn chưa có tài khoản học sinh trên LabHok, vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập https://go.labhok.com/thi_thu/ rồi ấn nút "Làm bài thi thử"
Hoặc nếu bạn sử dụng điện thoại thì tải và mở app "LabHok" trên AppStore hoặc CH Play
Bước 2: Chọn "Tạo tài khoản"
- Điền email cá nhân, hệ thống sẽ gửi 01 code về địa chỉ email
- Xác thực tài khoản bằng code hệ thống vừa gửi
Bước 3: Sau khi hoàn tất, bạn đã đăng ký tài khoản thi thử thành công. Hãy sử dụng tài khoản này để thi thử trên LabHok

Tôi quên tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản Thi Thử

labhok labhok

- Ấn nút "Quên mật khẩu"
- Điền tên đăng nhập/email đã đăng ký với hệ thống vào ô trống
- Hệ thống sẽ gửi thông tin mật khẩu mới về email đã đăng ký

Tôi có thể thi thử bao nhiêu lần?

labhok labhok

Bạn có thể thi thử với số lần KHÔNG giới hạn.

Có bao nhiêu môn thi thử trên LabHok?

labhok labhok

LabHok hiện có 08 môn thi thử:
- Toán
- Vật Lý
- Hoá học
- Tiếng Anh
- Sinh Học
- Lịch Sử
- Địa Lý
- GDCD

Tôi có thể in đề thi từ LabHok không?

labhok labhok

Bạn chỉ có thể làm đề trực tuyến trên website https://go.labhok.com/thi_thu/ hoặc ứng dụng LabHok

Thứ hạng của tôi có thay đổi nếu làm lại bài thi thử không?

labhok labhok

Thứ hạng sẽ thay đổi nếu kết quả thay đổi. Thứ hạng của thí sinh được hệ thống tự động sắp xếp dựa trên kết quả của tất cả thí sinh tham dự kỳ thi trên LabHok

Không có kết quả nào!
labhok