labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Gia hạn bài kiểm tra (cho từng học sinh)

GIA HẠN BÀI KIỂM TRA
(cho từng học sinh)

※ Điều kiện để giáo viên thực hiện gia hạn bài kiểm tra cho từng học sinh:

Khi bài kiểm tra đang diễn ra: Học sinh đã nộp bài
Khi bài kiểm tra đã kết thúc: Giáo viên chưa công bố điểm bài kiểm tra

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”

Lựa chọn biểu tượng tập tài liệu để di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài

Trong danh sách Đề đã gửi, chọn đề muốn thực hiện thao tác

Bước 2: Xem chi tiết đề bằng cách chọn “Xem chi tiết"

Bước 3: Gia hạn làm bài cho học sinh

Chọn học sinh cần gia hạn và Chọn “Gia hạn bài kiểm tra"


Bước 4: Cài đặt thời gian và hoàn thành gia hạn bài kiểm tra

  1. Điền đầy đủ thông tin của Thời gian bổ sung (bao nhiêu phút) và Thời gian nộp bài mới (Ngày và giờ nộp)
  2. Chọn “Gia hạn"

labhok