labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn xem kết quả bài kiểm tra

XEM KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA

Bước 1: Thông báo kết quả

Sau khi giáo viên công bố kết quả bài kiểm tra, mỗi học sinh sẽ có thông báo về kết quả của bài kiểm tra.

Bấm vào thông báo để truy cập ứng dụng.

Bước 2: Kiểm tra trạng thái bài kiểm tra

Sau khi truy cập ứng dụng, học sinh chuyển sang phần danh sách đề thi đã kết thúc.

Bài kiểm tra đã được công bố có hiển thị điểm

Bước 3: Xem thông tin bài kiểm tra

Ấn “Xem chi tiết”, học sinh sẽ được chuyển sang màn hình xem lại bàn kiểm tra của mình, bao gồm các đáp án các câu và nhận xét của giáo viên.

Phần “Thông tin chi tiết” hiển thị các thông tin của bài kiểm tra.

Bước 4: Gửi phản hồi cho giáo viên

Nếu học sinh có phản hồi cho giáo viên có thể viết vào phần cuối của phần thông tin của bài kiểm tra, sau khi viết xong ấn “Gửi cảm nghĩ”.

labhok