labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn kết thúc bài kiểm tra trước hạn

KẾT THÚC BÀI KIỂM TRA TRƯỚC HẠN

※ Được thực hiện khi đã có học sinh bắt đầu làm bài
※ Khi thực hiện thao tác này, không thể gia hạn thêm thời gian làm bài cho học sinh

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”

Lựa chọn biểu tượng tập tài liệu để di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”

Trong danh sách Đề đã gửi, chọn đề muốn thực hiện thao tác

Bước 2: Xem chi tiết đề bằng cách chọn “Xem chi tiết"

Bước 3: Kết thúc bài kiểm tra

Chọn “Kết thúc bài kiểm tra”

Bước 4: Xác nhận kết thúc bài kiểm tra

Chọn “Có, kết thúc ngay”

Bước 5: Hoàn thành thao tác Kết thúc bài kiểm tra trước hạn

Màn hình hiển thị “Kết thúc thành công”, bài kiểm tra được kết thúc thành công

labhok