labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn bài kiểm tra dự phòng

BÀI KIỂM TRA DỰ PHÒNG

Cách 1: In sau khi tạo đề

1.Có thể chọn "In đề dự phòng" sau khi tạo đề, file được in dưới dạng pdf

Cách 2: Mở từ phía ngoài trang chủ

1. Ấn vào tên đề tương ứng cần in

2. Kéo xuống dưới, tìm lớp giáo viên muốn in đề dự phòng trong danh sách “Lớp đã gửi” và ấn "Xem chi tiết"

3. Ấn vào "In đề dự phòng"

4. Chọn mã đề cần in

5. Ấn nút "In đề"

labhok