labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn báo lỗi

CÁCH LẤY THÔNG TIN BÁO LỖI

※ Dành cho cả Giáo viên và Học sinh

Đối với tài khoản Giáo viên

  1. Chọn đề bài muốn kiểm tra và chọn "Xem chi tiết"
  2. Chọn tên học sinh báo bị lỗi
  3. Sao chép đường dẫn bài kiểm tra và gửi cho đội ngũ LabHok

Đối với tài khoản Học sinh

  1. Vào màn hình bài kiểm tra cần báo lỗi
  2. Sao chép đường dẫn bài kiểm tra và gửi cho đội ngũ LabHok

labhok