labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn chấm điểm bài kiểm tra

CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA

Bước 1: Chọn lớp học cần chấm điểm

Từ trang chủ phần Danh sách lớp học, giáo viên chọn lớp học có bài kiểm tra cần chấm điểm

Bước 2: Chọn môn học có bài kiểm tra cần chấm

Chọn “Xem tất cả đề bài” để chuyển sang phần danh sách tất cả đề bài

Lưu ý:

  • Nếu là tài khoản giáo viên chủ nhiệm sẽ được chọn môn học cần chấm bài kiểm tra
  • Nếu là tài khoản giáo viên bộ môn sẽ vào thẳng môn học được phụ trách

Bước 3: Chọn bài kiểm tra cần chấm điểm

Sau khi chọn môn học, giáo viên có thể chọn bài kiểm tra cần chấm điểm trong danh sách

Bước 4: Chấm điểm cho học sinh

① Chọn vào tài khoản học sinh có trạng thái chưa chấm

② Chấm điểm trắc nghiệm và tự luận

Lưu ý:

  • Phần trắc nghiệm được chấm tự động
  • Phần tự luận tự động cho điểm khi học sinh không làm, nếu học sinh có làm giáo viên có thể chấm

Bước 4: Chấm điểm cho học sinh

CHẤM NHANH TỰ LUẬN

① Chọn vào tài khoản học sinh có trạng thái chưa chấm

② Chọn “Chấm nhanh phần tự luận”

Lưu ý:

  • Chỉ áp dụng đối với những câu chứa câu hỏi tự luận

Bước 4: Chấm điểm cho học sinh

CHẤM NHANH TỰ LUẬN

① Chọn câu hỏi cần chấm

② Nội dung câu hỏi

③ Chấm điểm cho học sinh

④ Chọn “Lưu”

⑤ Chấm lần lượt cho học sinh khác

Lưu ý:

  • Chỉ áp dụng đối với những câu chứa câu hỏi tự luận

labhok