labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn công bố điểm và đáp án

*Được thực hiện khi:
・Bài kiểm tra đã kết thúc
・Đã có học sinh nộp bài

Bước 1: Ở màn hình Danh sách lớp học, chọn lớp học muốn công bố điểm

Bước 2: Chọn môn học mình phụ trách

Bước 3: Tại Danh sách Đề đã gửi, chọn Đề kiểm tra muốn công bố điểm và đáp án.

Bước 4: Chọn “Công bố điểm và đáp án" và hoàn thành công bố điểm

Lưu ý: Công bố điểm sẽ công bố luôn cả đáp án, giáo viên cần kiểm tra kỹ đảm bảo tất cả học sinh đã nộp bài đầy đủ. Sau khi đã công bố điểm thì không thể gia hạn bài kiểm tra nữa.

labhok