labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn giảng dạy trực tuyến

TẠO PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN

Bước 1: Tại giao diện “Lớp học"“Nhóm học tập" sẽ hiển thị biểu tượng Zoom ở các lớp và nhóm học tập

① Click chuột vào biểu tượng Zoom của lớp hoặc nhóm muốn giảng dạy trực tuyến

Bước 2: Màn hình xuất hiện hộp thoại như bên cạnh, tại bước này, giáo viên có thể:

① Click vào xem video hướng dẫn

② Chọn “Tiếp tục” và thao tác theo các bước tiếp theo

Bước 3: Đăng nhập Zoom bằng tài khoản Zoom của mình

Cách 1: Nhập trực tiếp tài khoản vào ô Email và Password

Cách 2: Đăng nhập với tài khoản Google


Bước 4: Cấp quyền cho LabHok liên kết với tài khoản Zoom

Chọn “Authorize”

Bước 5: Diễn ra quá trình khởi tạo lớp học

Bước 6: Bắt đầu lớp học trên ứng dụng Zoom

① Nếu thiết bị chưa cài đặt ứng dụng Zoom, chọn “Launch Meeting"

② Nếu thiết bị đã cài đặt ứng dụng Zoom, chọn “Open zoom.us"

labhok