labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn gia hạn hàng loạt

GIA HẠN HÀNG LOẠT

※ Điều kiện để giáo viên thực hiện gia hạn bài kiểm tra hàng loạt:
(Điều kiện xảy ra đồng thời)

- Khi giáo viên chưa công bố điểm bài kiểm tra
- Khi học sinh đã nộp bài (hoặc khi giáo viên đã nộp bài hộ học sinh)
- Học sinh chưa được gia hạn bài kiểm tra trước đó

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài

  1. Lựa chọn biểu tượng tập tài liệu để di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài
  2. Trong danh sách Đề đã gửi, chọn đề muốn thực hiện thao tác

Bước 2: Xem chi tiết đề bằng cách chọn “Xem chi tiết"

Bước 3: Màn hình trạng thái làm bài của học sinh xuất hiện

  1. Di chuyển và nháy chuột vào phần thông tin lớp học
  2. Chọn “Gia hạn bài kiểm tra

Bước 4: Thực hiện thao tác gia hạn hàng loạt cho nhiều học sinh

Bên phải màn hình là danh sách học sinh đủ điều kiện gia hạn.

Bước 4: Thực hiện thao tác gia hạn hàng loạt cho nhiều học sinh

1. Chọn những học sinh cần được gia hạn bài kiểm tra bằng cách tick vào ô trống bên phải tên học sinh

2. Cài đặt Thời gian bổ sung, Thời gian nộp bài mới

3. Sau khi cài đặt xong, chọn “Gia hạn"


Bước 4: Thực hiện thao tác gia hạn hàng loạt cho nhiều học sinh

4. Chọn “Đồng ý"

5. Hoàn thành Gia hạn hàng loạt

labhok