labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn học sinh cập nhật Email

HƯỚNG DẪN HỌC SINH CẬP NHẬT EMAIL

Bước 1: Ấn chọn biểu tượng Profile

Bước 2: Ấn chọn biểu tượng Bút chì ở phần Email

Bước 3: Nhập thông tin “Email” và Mật khẩu xác thực và hoàn thành cập nhật tài khoản

labhok