labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn làm bài kiểm tra trắc nghiệm

LÀM BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM

Trên điện thoại:

Bước 1: Bắt đầu làm bài

 1. Học sinh nhận được thông báo khi có bài kiểm tra
 2. Thông tin về bài kiểm tra
 3. Ấn “Bắt đầu làm bài" để bắt đầu làm bài kiểm tra

Bước 2: Làm bài

Phần câu hỏi trắc nghiệm

 1. Trạng thái làm bài   Màu xanh: đã làm  Màu trắng: chưa làmCó thể chuyển nhanh giữa các câu hỏi bằng cách nhấn vào câu hỏi tương ứng
 2. Phần học sinh làm bài
 3. Học sinh chọn đáp án
 4. Chuyển giữa các câu hỏi

Bước 3: Nộp bài

Ấn “Nộp bài" để hoàn thành việc làm bài

Bước 4: Hoàn thành

Sau khi kết thúc bài thi sẽ có thông báo đã hoàn thành việc làm bài

Trên máy tính

Bước 1: Bắt đầu làm bài

 1. Tên môn học của bài kiểm tra
 2. Dạng câu hỏi trong bài kiểm tra (trắc nghiệm, tự luận)
 3. Thông tin về thời gian của bài kiểm tra
 4. Ấn nút “Bắt đầu ngay” để bắt đầu làm bài kiểm tra

Bước 2: Làm bài

Phần câu hỏi trắc nghiệm

1. Trạng thái làm bài

 • Màu xanh: đã làm
 • Màu trắng: chưa làm 

2. Phần học sinh làm bài

3. Những câu trả lời có hình vuông là những câu có thể chọn nhiều đáp án

4. Những câu trả lời có hình tròn là những câu chỉ chọn một đáp án

Bước 3: Nộp bài

1. Ấn “Nộp bài" để hoàn thành việc làm bài

Lưu ý: Bài làm sẽ được tự động được nộp nếu hết giờ.

Bước 4: Hoàn thành

Sau khi kết thúc bài thi sẽ có thông báo đã hoàn thành việc làm bài

labhok