labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn làm bài kiểm tra tự luận

Hướng dẫn làm bài kiểm tra tự luận

Trên điện thoại:

Màn hình làm bài tự luận hiện ra như ảnh bên

Bước 1: Sau khi làm xong bài ra giấy, chụp ảnh lại bài làm bằng cách chọn Tập tin đính kèm

  1. Chọn Biểu tượng máy ảnh


Bước 2: Chụp ảnh phần bài làm của mình

Lưu ý chụp ảnh lấy nét vào vùng đáp án, không để bị mờ


Bước 3: Chỉnh sửa ảnh:
Cắt, xoay sao cho hợp lý

Lưu ý:
Kiểm tra kỹ xem ảnh đã được xoay đúng chiều chưa.

  1. Ảnh bị xoay ngang, cần chụp lại
  2. Ảnh đạt yêu cầu

Bước 4: Nộp bài

Kiểm tra lại bài làm.

Chọn “Nộp bài" và chọn “Đồng ý"


Trên máy tính:

Màn hình làm bài tự luận hiện ra như ảnh bên.
Có 3 cách nộp bài:

Cách 1: Sau khi làm xong bài ra giấy, chụp ảnh lại bài làm, tải ảnh lên máy tính.

Cách 2: Làm bài ra word, tải file word lên

Cách 3: Làm trực tiếp vào ô “Trả lời"

Bước 2: Đối với ảnh tải lên: Chỉnh sửa cắt bớt đi nếu cần

Sau khi hoàn thành chọn ảnh,
chọn “Tải lên"

Bước 3: Nộp bài

Kiểm tra lại bài làm. Chọn “Nộp bài" và chọn “Đồng ý"

labhok