labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn nhập điểm dự phòng

NHẬP ĐIỂM DỰ PHÒNG

  1. Ấn vào tên đề tương ứng cần nhập điểm
  2. Kéo xuống dưới, tìm lớp giáo viên muốn chấm điểm trong danh sách “Lớp đã gửi” và ấn nút chọn "Xem chi tiết

3. Ấn vào tên học sinh để nhập điểm kiểm tra cho học sinh đó

4. Ấn "Nhập điểm" để tiến hành nhập điểm cho học sinh

5. Ấn “Đổi mã đề” theo mã đề được chia cho học sinh trên bài kiểm tra dự phòng

※ Giáo viên phải đổi mã đề trước khi nhập điểm 

6. Nhập điểm số cho học sinh

7. Ấn nút “Lưu” để lưu lại điểm của học sinh

8. Ấn nút "Hủy" để hủy điểm đang nhập

labhok