labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn nộp bài hộ học sinh

XÁC NHẬN NỘP BÀI HỘ HỌC SINH

Trong trường hợp học sinh đã làm xong nhưng không thể nộp bài, giáo viên tiến hành xác nhận nộp bài cho học sinh.

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”

① Lựa chọn biểu tượng tập tài liệu để di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”

② Trong danh sách Đề đã gửi, chọn đề muốn thực hiện thao tác

Bước 2: Xem chi tiết đề bằng cách chọn “Xem chi tiết"

Bước 3: Xác nhận nộp bài cho học sinh

① Click chuột vào tên học sinh ở danh sách học sinh

② Chọn “Xác nhận nộp bài"

labhok