labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn reset mật khẩu

ĐẶT LẠI MẬT KHẨU TỪ TÀI KHOẢN GVCN

Bước 1: Ở màn hình ”Danh sách lớp học”, chọn lớp học có học sinh cần đổi mật khẩu

Bước 2: Tại danh sách học sinh ở bên phải, chọn học sinh cần thay đổi mật khẩu

Bước 3: Đặt lại mật khẩu cho học sinh

Chọn “Đặt lại mật khẩu"

② Chọn “Đồng ý"

Bước 4: Gửi cho học sinh mật khẩu mới

Chọn “Copy"

Ấn tổ hợp phím (Ctrl và V) hoặc nháy chuột phải rồi chọn Paste/Dán để dán thông tin vừa copy vào tin nhắn và gửi tới học sinh

labhok