Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tạo đề trực tuyến - Tạo đề tự động

1.Tạo đề tự động

*Quy định cho file đề bài

 • Câu hỏi phải bắt đầu đầu bằng một trong các chữ “Câu”/”Câu hỏi”/”Question Lưu ý: Luôn phải có dấu chấm “.” hoặc hai chấm “:” ở sau đề mục câu
 • Một câu hỏi chỉ được chứa 4 đáp án, và đáp án phải bắt đầu bằng chữ cái A./B./C./D.
 • Đáp án đúng phải được gạch chân chữ cái A/B/C/D (Nếu không,câu hỏi sẽ vẫn được nhận diện đủ đáp án, nhưng sẽ không có đáp án đúng)
 • Câu hỏi nhóm được trình bày ở trong cặp ngoặc ((()))
 • Hệ thống hỗ trợ nhận diện lời giải. Lời giải được tự động nhận diện theo những từ khoá “Lời giải:”/”Lời bài giải:”/”Trả lời:”/”Giải thích:/”Lời giải thích:


Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”

1.Lựa chọn “Thư viện đề bài

2.Chọn “Tạo đề từ tài liệu có sẵn” để bắt đầu tạo đề tự động bằng tài liệu có sẵn


Bước 2: Tải đề có sẵn lên hệ thống

1. Lựa chọn “Chọn tài liệu” để chuyển đến hộp thoại chọn file đề trên máy của người dùng (định dạng word hoặc pdf)

2. Sau khi chọn tài liệu Đề có sẵn trên máy, Chọn “Biên tập tài liệu” để tải tài liệu Đề lên hệ thống

Lưu ý: Chỉ khi tài liệu tải lên đáp ứng đúng quy chuẩn, toàn bộ số câu hỏi mới được nhận dạng đầy đủ


Bước 3: Chọn môn học muốn tạo đề

 1. Chọn môn học tương ứng với Đề vừa tải lên
 2. Màn hình sẽ hiển thị:
  Bên trái: Đề gốc
  Bên phải: Đề được tạo tự động bởi hệ thống

- Những câu hỏi có đáp án được gạch chân ở đầu (chữ cái A, B, C, D), hệ thống sẽ tự động nhận dạng và hiển thị tự động ở màn hình bên phải.

- Những câu hỏi mà đáp án không được gạch chân ở đầu (chữ cái A, B, C, D), đáp án sẽ không được hiển thị tự động ở bên phải. Trong trường hợp này, giáo viên phải thao tác chọn đáp án bằng tay ở giao diện bên phải.

*Lưu ý: Đề chỉ có thể được gửi đi khi đáp án được điền đầy đủ ở giao diện bên phải.


Bước 4: Hoàn thành

 1. Kiểm tra kĩ đề vừa tạo
 2. Ấn “Cài đặt đề bài” để sang bước tiếp theo

COLOR THE FUTURE
labhok