labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tạo đề trực tuyến - Tạo đề thủ công

2. Tạo đề thủ công

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”

  1. Lựa chọn biểu tượng “Tập tài liệu" để di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài
  2. Chọn “Tạo đề mới” để bắt đầu tạo đề thủ công

Bước 2: Chọn loại câu hỏi muốn tạo

Khi tạo câu hỏi gồm hai loại:
A. Tạo câu hỏi trắc nghiệm
B. Tạo câu hỏi tự luận

A. Câu hỏi trắc nghiệm

1. Nhập nội dung câu hỏi

2. Cho điểm tự động: Điểm được chia trung bình dựa trên số câu hỏi.

Điểm riêng: Điểm số giáo viên muốn gán thủ công cho câu hỏi đó

3. Nhập nội dung đáp án đó

4. Ấn chọn đáp án đúng

5. Có thể chọn “Đính kèm ảnh” bổ sung cho nội dung câu hỏi

6. Chọn thêm đáp án nếu cần

7. Thêm lời giải chi tiết cho câu hỏi

8. Ấn nút “Xóa câu hỏi” để xóa câu hỏi đang tạo


B. Câu hỏi tự luận

1 Nhập nội dung câu hỏi

2. Có thể chọn “Đính kèm ảnh” bổ sung cho nội dung câu hỏi

3. Cho điểm số:

Điểm tối đa: Điểm số tối đa cho câu hỏi

4. Thêm lời giải chi tiết cho câu hỏi

5. Tùy chọn "Xóa câu hỏi" để loại bỏ câu hỏi nếu cần

1. Nhấn nút "+" để thêm câu hỏi
2. Chọn loại câu hỏi muốn thêm
3. Danh sách câu hỏi đã tạo

Bước 3: Kiểm tra lại nội dung

Sau khi đã hoàn thành nội dung các câu hỏi, kiểm tra lại đề một lần nữa trước khi ấn nút “Cài đặt đề bài"

labhok