Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tạo đề trực tuyến - Tạo đề bằng tài liệu có sẵn

TẠO ĐỀ BẰNG TÀI LIỆU CÓ SẴN

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”

1. Lựa chọn biểu tượng “Tập tài liệu" để di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài

2. Chọn “Tải lên tài liệu có sẵn” để bắt đầu tạo đề bằng tài liệu có sẵn

Bước 2: Tải đề có sẵn lên hệ thống

  1. Lựa chọn “Chọn tập tin” để chuyển đến hộp thoại chọn file đề trên máy của người dùng (định dạng word hoặc pdf)
  2. Sau khi chọn tài liệu Đề có sẵn trên máy, Chọn “Biên tập tài liệu” để tải tài liệu Đề lên hệ thống

Bước 3: Tạo câu hỏi

A. Câu hỏi trắc nghiệm

1. Vùng sáng tương ứng với phạm vi câu hỏi. Di chuyển để chọn nội dung câu hỏi

2. Lựa chọn đáp án cho câu hỏi (có thể lựa chọn nhiều đáp án)

3. Ấn nút “Lưu” để hoàn thành câu hỏi

* Chấm điểm tự động: Hệ thống sẽ tự động cho điểm dựa trên số lượng câu trắc nghiệm và phần điểm riêng.

Bước 3: Tạo câu hỏi

B. Câu hỏi tự luận

1. Vùng sáng tương ứng với phạm vi câu hỏi. Di chuyển để chọn nội dung câu hỏi

2. Điền điểm của câu hỏi

3. Ấn nút “Lưu” để hoàn thành câu hỏi

C. Câu hỏi nhóm

1. Vùng sáng tương ứng với phạm vi câu hỏi. Di chuyển để chọn nội dung câu hỏi

2. Điền đáp án đúng của các câu hỏi con

3. Ấn nút “Lưu” để hoàn thành câu hỏi

Lưu ý: Hiện tại, đối với câu hỏi nhóm chỉ lựa chọn được hình thức Chấm điểm tự động

D. Câu hỏi kèm Âm thanh

1. Ấn “Tải lên tệp âm thanh”. Sau đó chọn tệp âm thanh từ máy tính để tải lên hệ thống.

2. Vùng sáng tương ứng với phạm vi câu hỏi. Di chuyển để chọn nội dung câu hỏi

3. Lựa chọn đáp án cho câu hỏi ( có thể lựa chọn nhiều đáp án )

4. Ấn nút “Lưu” để hoàn thành câu hỏiBước 4: Hoàn thành

1. Kiểm tra kĩ đề vừa tạo

2. Ấn “Cài đặt đề bài” để sang bước tiếp theo

COLOR THE FUTURE
labhok