labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn thu hồi đề bài

THU HỒI ĐỀ BÀI KIỂM TRA

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”

① Lựa chọn biểu tượng tập tài liệu để di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”

② Trong danh sách Đề đã gửi, chọn đề muốn thực hiện thao tác

Bước 2: Xem chi tiết đề bằng cách chọn “Xem chi tiết"

Bước 3: Màn hình trạng thái làm bài của học sinh xuất hiện

① Chọn “Thu hồi đề bài”

Bước 4: Thao tác thu hồi đề bài

② Chọn “Có, thu hồi ngay”

Bước 5: Hoàn thành thao tác thu hồi đề bài

Sau khi thu hồi đề bài thành công, thầy/cô có thể tiếp tục chỉnh sửa đề bài để gửi lại cho học sinh

labhok