Hướng dẫn sử dụng

Lấy lại mật khẩu bằng Email

CÁCH LẤY LẠI MẬT KHẨU BẰNG EMAIL ĐĂNG KÝ

(Áp dụng với cả Giáo viên và Học sinh)
*Nếu học sinh không có email đăng ký, liên hệ với GVCN để được cấp lại mật khẩu

Bước 1: Tại màn hình Đăng nhập

1. Chọn “Quên mật khẩu

Bước 2: Sử dụng email đã đăng kí để lấy lại mật khẩu

1. Nhập email bạn đã đăng ký với hệ thống
2. Chọn “Lấy lại mật khẩu

Trường hợp không đăng kí email:
※ Liên hệ trực tiếp qua các kênh
・SĐT: (+84) 397 589 890
・FB: www.fb.com/colorthefuture
・Website: go.labhok.com/

Bước 3: Kiểm tra email

1. Kiểm tra email đã đăng ký với hệ thống để lấy mật khẩu mới.
2. Chọn “Quay lại màn hình Đăng nhập” để đăng nhập lại

COLOR THE FUTURE
labhok