labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Xử lý lỗi không vào được Zoom

XỬ LÝ KHI KHÔNG VÀO ĐƯỢC ZOOM

Đầu tiên, đăng xuất (Log out) khỏi tài khoản Zoom ở trên:

Website: https://zoom.us/

- Click vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải màn hình
- Chọn “Sign out"

Trên phần mềm Zoom ở máy tính:
- Click vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải màn hình
- Chọn “Sign out"Bước 1: Click chuột vào phần tên mình nằm ở góc trên cùng bên phải màn hình

Bước 2: Chọn “Liên kết tài khoản"

Bước 3: Tắt liên kết tài khoản LabHok với Zoom

① Click chuột vào biểu tượng 

② Chọn “"

Sau khi hoàn thành các bước trên, thao tác mở lớp học Zoom trên LabHok như bình thường.

labhok