labhok logo
Tin tức
BIG UPDATE CHUẨN BỊ RA MẮT NGƯỜI DÙNG LABHOK

BIG UPDATE CHUẨN BỊ RA MẮT NGƯỜI DÙNG LABHOK

1. Tạo đề nhanh từ file đề có sẵn của giáo viên 2. Đảo thứ tự câu hỏi, đáp án thành nhiều mã đề 3. Tự động chia điểm cho các câu hỏi 4. Lưu nháp cho đề đang soạn sẵn 5. Chỉ định thời gian làm đề, hạn nộp linh hoạt 6. Thông báo nhắc nhở học sinh làm bài 7. Hỗ trợ in mã đề dự bị trong trường hợp cần làm đề trên giấy 8. Cảnh báo mức độ bảo mật của mật khẩu 9. Tính năng thống kê kết quả

Xem thêm >>
labhok